Základní škola Ostrov, Klínovecká 1197

Menu:

Novinky:

ZŠ Klínovecká Ostrov byla ke dni 31. 7. 2008 zrušena.
- Historické fotografie učitelského sboru
- Výstavba školy

Starší články:

Proč používat Linux

Základní škola Ostrov, Klínovecká 1197 byla ke dni 31. 7. 2008 zrušena.

Kontaktní informace:

Adresa:

ZŠ Klínovecká , Ostrov
Klínovecká 1197
OSTROV 36301

E-mail:

ZS.Klinovecka.Ostrov@seznam.cz

Aktivity školy v měsíci červnu

Školní rok 2007/2008  se pomalu blíží ke svému závěru. Žáci všech tříd se účastní školních výletů. Děti i učitelé se už těší na zasloužené volno.
Dne 13. května soutěžili žáci  devátých tříd v okresním finále v odbíjené. Chlapci z prvního stupně se utkali v Hroznětíně v kopané. Žáci prvního stupně se v průběhu května účastnili besed v Městské knihovně Ostrov. Žáci devátých ročníků se zapojili do besedy  o drogách s Městskou policií Ostrov. Ve středu 28. května se deváté třídy zúčastnili exkurze v Chodové Plané. Na 30. květen uspořádali třídní učitelé sportovní akce, výlety a exkurze  pro žáky všech ročníků, a to při příležitosti Dne dětí. Někteří žáci druhého stupně se tento den zapojili do sportovních soutěží olympiády, která se konala na Základní škole Masarykova. Chlapci ze šesté a  ze sedmé třídy vybojovali druhé místo v kopané. Čtvrtá třída podnikla na začátku června exkurzi do Muzea v Plzni. Dne 18. června v 17 hodin proběhne závěrečná školní akademie. V Domě kultury Ostrov vystoupí žáci a třídní kolektivy. Přejeme žákům, jejich rodičům a všem zaměstnancům školy příjemné prožití prázdnin a hodně štěstí v životě.

 Veronika Raulová

Aktivity školy v měsíci květnu

Do konce školního roku 2007 / 2008 zbývá jen pár dní a žáci ještě mají čas vylepšit si své známky a průměry. Vycházející žáci už byli přijati na střední školy a odborná učiliště, přejeme jim mnoho úspěchů v dalším vzdělávání i v osobním životě. Děti se už samozřejmě těší na školní výlety, na závěrečnou školní akademii a hlavně na letní prázdniny. Na začátku dubna proběhla na naší škole SMS soutěž. Žáci mezi sebou soutěžili v rychlosti napsání zprávy, posuzovala se nejen hbitost, ale i správnost zadané zprávy.  Ve čtvrtek 10.4.  proběhlo okrskové kolo v basketbalu pro žáky 1.stupně, dívky i chlapci vybojovali 3.místa. Na sobotu 19. 4. naplánovala paní učitelka Šnajdrová výlet do aquaparku v Mostě. Za doprovodu svých rodičů tak děti měly možnost příjemně strávit sobotní odpoledne. Šesté třídy absolvovaly v rámci přírodopisu exkurzi do Muzea v Karlových Varech, kde si prohlédly výstavu hmyzu. Osmé ročníky se zapojily do soutěže Paragraf 11:55, kterou organizoval MDDM v Ostrově. Žáci 1.stupně  se v průběhu dubna zúčastnili besed v Městské knihovně Ostrov. Dozvěděli se například zajímavosti o období jara, nebo o problematice čarodějnictví. Dívky osmých a devátých tříd vybojovaly v okrskovém kole v odbíjené 3.místo, chlapci skončili na 4.místě. Jak dívky, tak chlapci postupují do dalšího kola v odbíjené. Dne 6. 5. proběhla na naší škole druhá zkouška na školní akademii, organizátoři zhodnotili vystoupení jednotlivců a kolektivů.

Veronika Raulová

Aktivity školy v měsíci dubnu

Školní rok 2007/2008 se pomalu a jistě chýlí ke konci, blíží se 3.čtvrtletí  a žáky čeká zhodnocení jejich dosavadní práce. Žáci 9.tříd se pod vedením paní ředitelky R.Endrštové zúčastnili olympiády v českém jazyce. V okresním kole obsadila naše škola v první desítce nejlepších řešitelů tři místa – z celkového počtu 49 soutěžících. Do krajského kola postupuje Sára Bálková (9.A), která  v okresním kole obsadila výborné druhé místo. Gratulujeme také Vendule Šolcové (9.A) a Petře Zelenkové (9.B), které se také umístily mezi deseti nejlepšími řešiteli. Žákyně Jana Randová (5.A) zvítězila ve výtvarné soutěži „Velikonoční zvířátka“ a děti naší školní družiny v téže soutěži obsadily druhé místo. Soutěž organizoval MDDM Ostrov. Žáci 2. až 9.tříd řešili dne 26.3. vědomostní  soutěž Matematický Klokan. Ve středu 2.4. proběhla na naší škole SMS soutěž, kterou pro děti 1.stupně uspořádala paní učitelka J.Šnajdrová společně s panem učitelem J.Kollarovem. Žákyně 5.třídy zvítězily v okresním kole ve vybíjené, chlapci 5.třídy obsadili 4.místo.V okrskovém kole v basketbalu žáků 1.stupně se umístili  chlapci i dívky na 3.místě. Žáci školy se mohou zapojit do recitační a pěvecké soutěže, které pro ně jejich vyučující  uspořádají začátkem května.

Veronika Raulová

Aktivity školy v měsíci březnu

Jarní prázdniny uběhly jako voda a na začátku druhého pololetí školního roku 2007 / 2008 se naši žáci kromě výuky nadále zapojují do následujících aktivit. Vycházející žáci se momentálně připravují na přijímací zkoušky na střední školy a  na učiliště. Někteří žáci již absolvovali talentové zkoušky. Žáci osmých tříd si v rámci výtvarné výchovy prohlédli výstavu na Staré radnici. V Městské knihovně Ostrov si žáci třetí třídy vyslechli v hudebním koutku besedu, jejíž téma se týkalo autorů dětských písní, děti si zde také zasoutěžily a na závěr si společně zazpívaly. V úterý 19. února se žáci šestých a sedmých tříd zúčastnili školního kola Pythagoriády. Během února se žáci osmých a devátých tříd zapojili do besedy, kterou vedl Zdeněk Pospíšil. Týkala se partnerských vztahů, rizik sexuálního života a drogové závislosti. Kolektivy i jednotlivci z různých tříd se připravují na školní akademii, která se uskuteční v červnu v Domě kultury Ostrov. Děti se na tuto akci velice těší a pečlivě se na ni připravují. Ve středu 5. března proběhla první secvičná na  tuto akademii, kdy se rozhodovalo a vybíralo mezi nejlepšími příspěvky účinkujících. Všem našim žákům, jejich rodičům i zaměstnancům školy přejeme příjemné prožití velikonočních svátků.

Veronika Raulová

Aktivity školy v měsíci únoru

Polovina školního roku je za námi, děti obdržely svá vysvědčení. Po lednovém dostihu zkoušení a písemných prací se už nyní všichni těší na jarní prázdniny. V lednu se žáci zapojovali hlavně do sportovních soutěží. V zimním turnaji ve florbalu se hoši 2.a 3. tříd umístili na 4. místě. V míčovém trojboji žáci 4. a 5. tříd získali 3. místo. Žákyně 6. a 7. tříd ve florbalu skončily na 4.místě. V okrskovém kole ve florbalu se chlapci 4. a 5. tříd umístili na 3. místě, děvčata získala 2. místo. Dne 6. 2. se konalo okresní kolo B finále ve florbalu,  žáci z  2. stupně vybojovali  1. místo . Ve stejný den proběhla v DDM v Karlových Varech  olympiáda z dějepisu, které se zúčastnili Tomáš Havlan (8.A) a Kateřina Pospíšilová (9.A), výsledky prozatím neznáme . Žáci devátých tříd zhlédli kulturní pořad ZUŠ „Monology a dialogy“. V  sobotu 19. 1. zorganizovala paní učitelka Šnajdrová společně s rodiči pro žáky 1. stupně výlet do Aquaparku v Mostu. Dne 23. 1.  proběhlo na Gymnáziu Ostrov okresní kolo v matematické olympiádě. Žákyně Natálie Jírovská obsadila 2. místo, žákyně Jana Randová  4. místo. Žáci 9. tříd absolvovali 29. 1. celostátní vědomostní test z matematiky, českého jazyka a všeobecných znalostí – Cermat.  Naši žáci si prohlédli v rámci výtvarné výchovy probíhající výstavu na Staré radnici. Také během ledna se žáci 1.stupně zúčastnili besed v Městské knihovně Ostrov. Všem našim žákům a vyučujícím přejeme úspěšný vstup do druhého školního pololetí.

Veronika Raulová

Aktivity školy v měsíci lednu

Na začátku prosince uspořádala pro žáky prvního stupně paní učitelka Šnajdrová společně s panem učitelem Kollarovem hudebně znalostní soutěž „Kufr“. Žákům se tato soutěž velice líbila, zejména pak vystoupení „skupiny Ewy Farné“ v podobě žáků 5.A: Jany Randové, Terezy Kratinové, Lukáše Češpivy a Patrika Hájka. V pátek 14. prosince se v tělocvičně naší školy uskutečnila soutěž pojmenovaná „Pohádkový les zdatnosti“. Žáci plnili nejrůznější soutěžní úkoly s radostí a s nadšením. Poděkování patří žákům 5.A , 9.A a 9.B, kteří vypomáhali na stanovištích jako pohádkové bytosti. Za příkladnou práci si zaslouží pochvalu zejména Markétka Misálová a Jan Modes. Žákům Filipu Rojíkovi a Matěji Tóthovi děkujeme za hudební spolupráci.V prosince se konalo školní kolo olympiády v českém jazyce žáků devátých tříd, které  vyučuje paní učitelka Endrštová. Přední  místa obsadily tyto žákyně: Sára Bálková, Petra Zelenková a Vendula Šolcová, které postupují do okresního kola. Ve školním kole dějepisné olympiády pod vedení paní učitelky Lesserové získali prvenství tito žáci: Petr Klaus a Tomáš Havlan. Všem umístěným žákům blahopřejeme. Vycházející žáci se během prosince účastnili exkurzí středních škol a učilišť. V Městské knihovně Ostrov si žáci prvního stupně vyslechli zajímavé besedy.V úterý 18. prosince žáci 3.A předávali dárečky v Domově pokojného stáří v Hroznětíně, a to u příležitosti blížících se vánočních svátků. Děti zazpívaly vánoční koledy, recitovaly básně a  předaly babičkám a dědečkům upomínkové předměty, které vyrobili naši žáci pod vedením paní učitelky Randové a paní učitelky Filipi.  V okresním kole v plavání  žáci prvního stupně získali páté místo. V zimním turnaji ve florbalu se hoši čtvrtých a pátých tříd umístili na třetím a pátém místě, chlapci šestých a sedmých tříd na třetím místě. Celkově v „Olympiádě ostrovských škol“ získala naše škola diplom za druhé místo a postupuje do „B finále“.Dívky osmých a devátých tříd získaly v okrskovém kole ve florbalu třetí místo. Žáci všech tříd se také průběžně připravují na závěrečnou školní akademii.

Veronika Raulová

Aktivity školy v měsíci prosinci

Rok 2007 se pomalu blíží ke konci, příprava na Vánoce zaměstnává jak dospělé, tak i děti. Žáci i učitelé v předvánočním shonu nezaháleli a podnikali spoustu akcí. Pro žáky prvního stupně i jejich rodiče uspořádala začátkem listopadu paní učitelka Jana Šnajdrová sobotní výlet do mosteckého aquaparku. V průběhu listopadu se žáci prvního stupně účastnili besed v Městské knihovně Ostrov. Nejlepších výsledků při řešení "přírodovědného klokana" pro 9.třídy dosáhli tito žáci: Petra Zelenková, Thomas Albrecht, Eliška Staňková. Žáci 6. a 7. tříd podnikli 20. listopadu exkurzi na hvězdárnu v Karlových Varech. V plavecké štafetě mezi ostrovskými školami vybojovali naši žáci druhé místo. Koncem listopadu navštívili výtvarně nadaní žáci Národní galerii v Praze, aby si prohlédli výstavu moderního umění. V soutěži o nejzajímavější vánoční řetěz pro MDDM Ostrov obsadily dívky 8.B a 9.B první místo, Jan Hladovec druhé místo. Na Mikuláše potěšilo žáky naší školy bruslení na zimním stadionu, které bylo doprovázeno různými soutěžemi na ledě. Ve škole v tento den připravila paní učitelka Šnajdrová pro své žáky "čertovské vyučování", kromě soutěžení se volil nejlepší čert. Pro žáky 1.-5. tříd zorganizoval pan učitel Kollarov 6. prosince  hudebně znalostní soutěž. Dne 7. prosince měly děti možnost navštívit trénink oddílu Hokusei Karate - od Ostrov. Na pozvání žáka Josefa Havlíčka, karatisty, si v tělocvičně ZŠ Klínovecké mohly i ostatní děti pod dohledem trenérky vyzkoušet nějaké údery.  Na 14. prosince je naplánován pro žáky prvního stupně "Pohádkový les zdatnosti", jedná se o sportovní soutěž, při které budou děti plnit na deseti stanovištích s pohádkovými bytostmi soutěžní úkoly. Celá akce bude zakončena odměňováním a dětskou diskotékou. Momentálně se nejvíce žáci těší na plánované vánoční besídky s třídními učiteli. Přejeme všem zaměstnancům školy, žákům a rodičům příjemné prožití vánočních svátků a pohodový vstup do nadcházejícího nového roku.

Veronika Raulová

Dopis rodičům žáků školy

      


PROČ BUDOU  4. PROSINCE NĚKTERÉ ŠKOLY ZAVŘENY

Otevřený dopis  českým rodičům

Vážení rodiče,

 dovolte, abychom Vás touto cestou  informovali o důvodech, které nás učitele a ostatní pracovníky ve školství přiměly vyhlásit na 4. prosince  2007 jednodenní protestní stávku.

 Především  je to náš nesouhlas s nezodpovědným  záměrem vlády snižovat výdaje na školství.  Nesouhlas se snahou  převést zodpovědnost za financování  služeb poskytovaných  v  regionálním školství a  doposud garantovaných státem - učební pomůcky, učebnice, další vzdělávání - na zřizovatele a na  Vás  rodiče.
 Nesouhlasíme také  se snížením reálných platů ve školství, takový přístup si zaměstnanci tohoto resortu jistě nezaslouží.
            Předložený návrh  rozpočtu  pro regionální školství na rok 2008  – tzn. pro mateřské, základní a střední školy v položce pro pořízení učebnic, učebních pomůcek, výtvarného materiálu, vybavení škol, vůbec nezohledňuje zdražování v příštím roce. Naopak rozpočet pro rok 2008 je oproti letošnímu v této položce ještě výrazně snížen.
Jaký to bude mít dopad?
              Již v současné době se většina škol potýká  s  nedostatkem finančních prostředků  a s problémy, jak finančně zabezpečit učebnice a učební pomůcky  pro své žáky. Chybějící finanční prostředky budou muset školy vyžadovat na svém zřizovateli, popřípadě na Vás  rodičích.
             Naším základním cílem je zlepšení podmínek vzdělávání pro všechny děti, aniž by se tato snaha výrazně dotkla Vašich rodinných rozpočtů. Na  naše návrhy vláda reaguje argumentem o úbytku žáků ve školách.  Vy sami však nejlépe víte,  že pokud ve škole, třídě, ubudou dva až  čtyři žáci,  na finančních potřebách to reálně nic nemění. Není proto možné akceptovat představu o mechanickém snižování nákladů na školách podle úbytku počtu žáků.

 Jsme si vědomi toho, že některým z Vás se  tím, že 4. prosince 2007 nebudou otevřeny školy a školská zařízení,  zkomplikuje situace.  Ale pokud teď nedáme najevo nesouhlas s přístupem vlády a nebudeme požadovat navýšení  finančních prostředků do regionálního školství, v příštím roce již bude pozdě.
Zabraňme ještě horším komplikacím v nedaleké budoucnosti. Jejich tíhu by nesly Vaše děti.

 Děkuji  Vám za pochopení.
 


Mgr. František  D o b š í k
předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství

Stávka dne 4.12.2007

S T Á V K A

Vážení rodiče,

dne 4.12.2007 zavřeme školu na protest proti finanční politice našeho státu.
Nechceme jít cestou zdravotnictví a vytahovat Vám další peníze z Vašich kapes ,které chybí pro kvalitní vzdělávání Vašich dětí.
Jsme rozhodnuti touto krajní cestou bojovat za Vás a Vaše děti , za kvalitní učitele spravedlivě ohodnocené,aby neutíkali ze škol jinam kde lépe platí a jsou lepší podmínky.
Chceme aby stát řádně přispíval na  vzdělávání a šetřil tam kde je to správné.
Omlouváme se a pevně věříme ,že s námi souhlasíte a naše úsílí podporujete.

Stávkující zaměstnanci školy.

Aktivity školy v měsíci listopadu

V říjnu se žáci Základní školy Klínovecká zúčastňovali mnoha akcí, a to školních i mimoškolních. Jako první bych vyzdvihla žákyni 6.A Adélku Bálkovou, která se zúčastnila soutěže v karate Hokusei – cup, která se konala 6.října v hale pod Gymnáziem Ostrov. Adélka obsadila v soutěžích první a druhé místo. Při vyhlašování nejlepších žáků a škol Karlovarského kraje 2006/2007 byl oceněn za fotografie též žák naší školy Filip Rojík. Chlapci z druhého stupně vybojovali v okresním kole minifotbalu druhé místo. Žáci prvního stupně podnikali v průběhu října exkurze do místního ekocentra, aby si rozšířili své přírodopisné vědomosti jinou formou . Žáci devátých tříd se koncem října zúčastnili prezentace středních škol „Škola 2008“, která se konala v Karlových Varech. Dne 30.10. měli žáci šestých a sedmých ročníků možnost v knihovně debatovat se spisovatelkou Petrou Braunovou a dozvědět se něco o jejím díle. Dne 15. listopadu proběhne na naší škole předávání ocenění za druhé místo v „Superčtenáři“, v soutěži pořádanou Městskou knihovnou Ostrov. Žáci šestých a sedmých tříd se 15.listopadu zúčastní soutěži v přehazované na ZŠ Masarykova. Ve stejný den se žáci utkají v gymnastickém trojboji na ZŠ JVM.

 Veronika Raulová

Výzva

Mnoho let žáci Základní školy Klínovecká spolupracují s dětským charitativním hnutím „Stonožka na vlastních nohou“. Za akce, především na vytváření vánočních pohlednic, za sedmnáct let trvání „Stonožky“ se utržilo přes sto milionů korun. A zase se pomáhá dětem: v nemocnicích, ve válkou zbídačených zemích, po zemětřeseních apod. 

 A protože naše škola má před sebou z rozhodnutí zastupitelstva města Ostrova jen tento rok trvání, celá naše práce by přišla vniveč. Vyzýváme proto všechny šikovné děti a jejich učitele nejen z Ostrova, ale i z okolí, aby pokračovali za nás v další pomoci dětem. Informace jim budou podány na emailové adrese: temafi@seznam.cz.

Martina Filipi, Milada Hocková

Výroční zpráva za rok 2006 / 2007

Můžete si stáhnou výroční zprávu školy za školní rok 2006 / 2007.

Aktivity školy v měsíci říjnu

První týdny školního roku jsou za námi, žáci nezaháleli a  kromě výuky se zapojovali do následujících mimoškolních akcí. 13. září se  žáci čtvrtých a pátých tříd zúčastnili soutěže v běžeckých štafetách, kterými zahájili další ročník Malé sportovní olympiády okresu Karlovy Vary - běžecké štafetě. Pro žáky osmých tříd uspořádaly paní učitelky Olga Raidlová a Jana Habermanová fyzikální a chemickou exkurzi. 14. září v rámci akce Dny vědy a techniky v Plzni měli naši žáci možnost zamyslet  se nad fyzikou a chemií z jiného než jen školního pohledu. Kromě zhlédnutí interaktivních pokusů, dílen, galerie optických klamů, 3D kina, fotogalerie si žáci sami mohli vyzkoušet zajímavé fyzikální a chemické pokusy. Ještě v září se žáci šestých a sedmých tříd za doprovodu paní učitelky Martiny Filipi podívali na starou radnici, kde probíhala výstava paličkované krajky s ukázkou výroby a povídáním o jejím vzniku. Pod vedením paní učitelky Jany Šnajdrové se žáci 3. A zúčastnili 8. října pěvecké soutěže v Domě kultury Ostrov, obsadili druhé místo. Žáci prvního stupně  budou  10. října soutěžit v přespolním běhu v Jáchymově. Hlavní pozornost dětí v měsíci říjnu byla věnována hlavně 39. Dětskému filmovému a televiznímu festivalu Oty Hofmana. Žáci spatřili zajímavé filmy, hlasovali o jejich celkovém umístění, zapojili se do řad divácké poroty.           

Veronika Raulová

Aktivity školy v měsíci září

Slavnostní zahájení školního roku 2007/2008 proběhlo 3.září 2007. Tento den se dveře budovy školy otevřely všem našim žákům i jejich rodičům, přivítali jsme je s radostí. Nejvíce nadšení i očekávání přinesl začátek školního roku žákům přípravné a první třídy. Nezbývá než jim popřát šťastný a hladký start do nové etapy jejich života. Nejen radost, ale i patrný smutek jsem zaznamenala u dětí, jejichž někteří spolužáci kvůli okolnostem, které nastaly ohledně naší školy, přestoupili na jinou základní školu. Chodby  školní budovy se zase rozezvučely dětským jásavým hlasem.

Tento školní rok jsme odstartovali nový vzdělávací program s názvem "Škola pro život" . Škola tradičně pokračuje v rozšířené výuce výtvarné výchovy. Nadále bude věnována zvýšená pozornost a péče žákům s vývojovými poruchami, s poruchami psaní, čtení, počítání. Kromě výuky povinných předmětů si žáci vybírají další volitelné předměty. Škola nabízí našim žákům také možnost zapojit se do mimoškolních aktivit  formou kroužků ve škole a ve školní družině . Nejvíce se zřejmě děti budou zase těšit na školní akademii, výlety, sportovní akce, lyžařský kurz, výtvarný kurz, zahraniční výjezdy, různé besedy, recitační soutěž, sportovní a dětský den. Podrobnější informace naleznete na  webových stránkách školy. Přejeme žákům, rodičům a zaměstnancům školy úspěšný školní rok 2007/2008.

Veronika Raulová


Aktualizace: 31 .7. 2008